Sulu Filtre Kullanım

Sulu Filtre Kullanım

Sulu Sistem Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

WS-Y / WS-YK / WS-K

KURULUM

1. Cihazın kurulacağı yer düz ve terazili olmalı.

2. Temiz su (şebeke suyu) bağlantısı mutlaka yapılmalı.

3. Temiz su tesisatında cihaza yakın bir noktada vana konulmalı.

4. Tahliye için kirli su (gider) bağlantısı yapılabilir.

5. Mutlaka elektrik panosu yaptırılmalı. Panoda faz koruma, termik, sigorta vs... olmalı.

6. Cihazın yanında elektrik açma-kapama anahtarı mutlaka olmalı.

7. Su motoru kesinlikle susuz çalıştırılmamalı (yanar).

8. Flatör ayarı yapılıp su seviyesi kontrol edilmeli.

9. Su motoru ve su boruları için donmaya karşı koruyucu tedbir alınmalı.

10. Aspiratör cihazın çıkışına bağlanmalı, yani havayı cihazdan emmeli.

11. Aspiratörün hava kapasitesi sulu sistemin kapasitesinden asla daha fazla olmamalı. Öylesi bir durumda filtrasyon verimli olmaz ve de sistemden dışarı su kaçar.

12. Kurulacak yer seçimi yapılırken bakım ve servis dikkate alınmalı.

ÇALIŞTIRMA

1. Elektrik ve su bağlantısı kontrol edilmeli.

2. Cihazın içinde su motoruna zarar verebilecek bez, kağıt, metal vs... varsa temizlenmeli.

3. Cihazın suyu doldurulmalı.

4. Su motoru kesinlikle susuz çalıştırılmamalı (yanar).

5. Su seviyesi ve su vanaları kontrol edilmeli. Vanalar uygun konuma getirilmeli.

6. Kontrol kapağı açıksa kapatarak cihazı çalıştırabilirsiniz.

7. Su motorundan doğru yönde döndüğünü kontrol edin.

PERİYODİK BAKIM (TEMİZLİK)

Sistem çalışıyorsa durdurulur. Sistem üzerindeki 2 VANA'nın da konumu değiştirilir.

Sistem çalıştırılır ve suyu boşaltılır.

Su biter bitmez sistem kapatılır.

Su motoru susuz çalıştırılmamalı! Yanar!

Kontrol kapağı açılır, filtreler çıkarılır. Kirli ise su ile yıkanır.

Sistemin zemininde katı madde varsa temizlenir.

Filtreler takılır ve kontrol kapağı kapatılır.

Sistemin suyu dolduğunda sistem çalışmaya hazırdır.