Sulu Filtre Kullanım

Sulu Filtre Kullanım

Sulu Sistem Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

WS-Y / WS-YK / WS-K

KURULUM

1. Cihazın kurulacağı yer düz ve terazili olmalı.

2. Temiz su (şebeke suyu) bağlantısı mutlaka yapılmalı.

3. Temiz su tesisatında cihaza yakın bir noktada vana konulmalı.

4. Tahliye için kirli su (gider) bağlantısı yapılabilir.

5. Mutlaka elektrik panosu yaptırılmalı. Panoda faz koruma, termik, sigorta vs... olmalı.

6. Cihazın yanında elektrik açma-kapama anahtarı mutlaka olmalı.

7. Su motoru kesinlikle susuz çalıştırılmamalı (yanar).

8. Flatör ayarı yapılıp su seviyesi kontrol edilmeli.

9. Su motoru ve su boruları için donmaya karşı koruyucu tedbir alınmalı.

10. Aspiratör cihazın çıkışına bağlanmalı, yani havayı cihazdan emmeli.

11. Aspiratörün hava kapasitesi sulu sistemin kapasitesinden asla daha fazla olmamalı. Öylesi bir durumda filtrasyon verimli olmaz ve de sistemden dışarı su kaçar.

12. Kurulacak yer seçimi yapılırken bakım ve servis dikkate alınmalı.

ÇALIŞTIRMA

1. Elektrik ve su bağlantısı kontrol edilmeli.

2. Cihazın içinde su motoruna zarar verebilecek bez, kağıt, metal vs... varsa temizlenmeli.

3. Cihazın suyu doldurulmalı.

4. Su motoru kesinlikle susuz çalıştırılmamalı (yanar).

5. Su seviyesi ve su vanaları kontrol edilmeli. Vanalar uygun konuma getirilmeli.

6. Kontrol kapağı açıksa kapatarak cihazı çalıştırabilirsiniz.

7. Su motorundan doğru yönde döndüğünü kontrol edin.

PERİYODİK BAKIM (TEMİZLİK)

Sistem çalışıyorsa durdurulur. Sistem üzerindeki 2 VANA'nın da konumu değiştirilir.

Sistem çalıştırılır ve suyu boşaltılır.

Su biter bitmez sistem kapatılır.

Su motoru susuz çalıştırılmamalı! Yanar!

Kontrol kapağı açılır, filtreler çıkarılır. Kirli ise su ile yıkanır.

Sistemin zemininde katı madde varsa temizlenir.

Filtreler takılır ve kontrol kapağı kapatılır.

Sistemin suyu dolduğunda sistem çalışmaya hazırdır.

INSTALLATION

1. Installation location of the device must be flat and balanced.

2. Clean water (mains water) connection must be made.

3. A valve must be placed at a close distance to device on the mains water line.

4. A waste water drainage connection can be made for discharge.

5. An electric panel must be installed and panel shall have phase protection, thermal, fuse, etc...

6. There must be an electrical on/off switch next to the device.

7. Water engine should not be operated without water (otherwise, engine will burn).

8.Floater must be adjusted and water level should be checked.

9. Protective measures should be taken for water engine and water lines against freezing.

10. Exhaust fan should be connected to device output for suctionof air from the device.

11. Air capacity of the exhaust fan shall not exceed water system capacity. Otherwise filtration will not be productive and system will leak water.

12. Maintenance and service should be taken into consideration in selection of installation location.

OPERATION

1. Electrical and water connections must be checked.

2. Any obstacle such as fabric, paper, metal, etc... inside the device that may harm water engine must be cleaned.

3. Fill the device with water.

4. Never operate water engine without water (otherwise, it will burn).

5. Water level and water valves must be checked. Bring valves to the appropriate position.

6. You can operate the device by closing control cover if open.

7. Make sure water engine is rotating in correct direction.

PERIODICAL MAINTENANCE (CLEANING)

Stop the system if operating. Change the positions of two VALVES on the system.

Operate the system and discharge water.

Shut the system down as soon as water is discharged.

Water engine should not be operated without water, otherwise it will burn.

Open the control cover, remove filters and wash using water if dirty.

Clean any solid residues at the bottom of system.

Replace filters and close the control cover.

System will be ready for operation after refilling water.